Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

martwa
6710 4285 500

April 15 2015

martwa
5756 0104 500
Disney Eyes
Reposted fromedcW edcW

April 14 2015

martwa
Reposted frombluephoenix bluephoenix
martwa
5401 2283 500
Reposted fromosaki osaki

March 06 2015

martwa
4047 0766
Reposted frompassifloora passifloora
martwa
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia, Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna 
Reposted frompassifloora passifloora

February 25 2015

martwa
1328 a0fb
Reposted fromdreckschippe dreckschippe

February 16 2015

martwa
2401 b105
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
martwa
3975 6e4b
Reposted fromVeryFuckingNice VeryFuckingNice
martwa
6402 bfdd 500
Reposted fromiamanartist iamanartist
martwa
Trzeba mieć u boku kogoś prawdziwego, kogoś, kogo można się chwycić, kto nie tylko podziela twój strach, nadzieję i niepewność, ale i twoją przestrzeń powietrzną.
— Peter Watts
Reposted from12czerwca 12czerwca

February 13 2015

martwa
5208 91f2 500
Reposted fromseverine severine
martwa
5716 639f
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum

February 12 2015

martwa
5346 6c6f
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium

February 01 2015

martwa
Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było. Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...) Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski "Radio Yokohama"
Reposted fromSabela Sabela

January 27 2015

martwa
8110 31f8 500
Reposted fromYuei Yuei
0735 e17f 500

eretzyisrael:


Today, on International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust, the world bows its head in memory of 11 million lives lost; 11 million people who lived, learned, thrived, struggled, laughed, worked and loved.

Today, we remember 11 million people who were stripped of their individuality and humanity, and we say: Never again.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
martwa
0933 f9b1
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

January 26 2015

martwa
1444 a501
Reposted fromolenna olenna
martwa
1489 89f4
Reposted fromxzuzakx xzuzakx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl